JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Hier download u de spelregels die wij hanteren voor het verzenden en retourneren van een bestelling, in PDF format:


Verzenden en Retourneren.

DUTCH VERSION

Dit document bevat de voorwaarden voor verzenden en retourneren.
Lees deze tekst aandachtig voordat u tot bestellen over gaat.
U wordt tijdens het beste proces gewezen op deze voorwaarden.
U gaat door te bestellen accoord.

Verzenden Verzendmethode
Wij verzenden door gebruik te maken van de diensten van TNT Post voor zendingen in Nederland, en DPD voor verzendingen naar Belgie/Frankrijk/Duitsland.
Voor verzenden hebben wij een contact met de betreffende vervoerders.
Over de verzendkosten dienen wij BTW af te dragen (21%). Deze BTW is al opgenomen in het bedrag wat door de winkelsoftware wordt uitgerekend.

Verzendmoment
Zodra de betaling binnen is gaat de levering op de post, mits alle onderdelen voorradig zijn.

Deelleveringen
Als blijkt dat er een onaanvaardbare vertraging is zal in overleg met de klant vast een deellevering worden gedaan. Deze deellevering moet dan wel “nut” hebben (in de zin van: het heeft geen nut om 3 zuigerverensets op te sturen, om later een 4e set af te zenden. Een reparatie project wint daar geen tijd mee).

Retourneren
In alle onderstaande gevallen kan een onderdeel worden geretourneerd. Het beste is om VOOR verzending eerst contact op te nemen, niet in alle gevallen hoeft het onderdeel te worden geretourneerd.

Als verzendadres dient het volgende adres te worden gebruikt:

HONDA4.nl
Enkweg 26
7384 CR POSTERENK
Nederland

Bij alle retourzendingen dient een kopie van de factuur te worden toegevoegd. Retourzendingen zonden documentatie kunnen door ons niet in behandeling worden genomen. NB. Indien u een onderdeel retour stuurt waarvan het bedrag dient te worden terug gestort, vermeld dan de naam van de rekeninghouder en het banknummer.

Beschadiging
Indien een onderdeel na het uitpakken blijkt te zijn beschadigd, dient dit te worden geretourneerd aan HONDA4.nl. HONDA4.nl zal de verzendkosten vergoeden, en zorg dragen voor een nieuw onderdeel.

Foutief geleverd
Indien het onderdeel door ons foutief is geleverd, kan het worden teruggestuurd. Alle verzendkosten komen dan voor rekening van HONDA4.nl.

Foutief besteld
Het kan natuurlijk ook zijn dat een onderdeel door de klant verkeerd is besteld, of dat per abuis het verkeerde aantal is aangegeven tijdens de bestelling. Die onderdelen kunnen dan worden teruggestuurd, de verzendkosten zijn echter voor rekening klant.

Zonder opgaaf reden (retourrecht)
Wanneer het geleverde product toch niet is gewenst kan dit worden geretourneerd binnen 10 werkdagen na levering. Als afleverdatum geldt de datum die Track&Trace aangeeft voor de betreffende Code van het pakket (3SYCEE9******). Het product dient in de originele ongeopende verpakking teruggestuurd te worden naar Honda4.nl. Na ontvangst en controle zal het bedrag exclusief verzendkosten worden gecrediteerd. Alle kosten van retourzending zijn kosten koper. (Indien het een verzending betreft zonder code geldt een retourrecht van 15 dagen na verzenddatum).

UITZONDERING OP DIT RETOURRECHT

Elektrische onderdelen
Alle elektrische delen kunnen in geen enkel geval worden geretourneerd.

Nieuwe en gemonteerde onderdelen
Hieronder worden verstaan onderdelen die bij ons nieuw zijn gekocht, en na aankoop op de motor van de klant zijn gemonteerd geweest.

Gebruikte onderdelen
Alle gebruikte onderdelen kunnen in geen enkel geval worden geretourneerd. HONDA4.nl geeft op verzoek alle informatie die nodig is om redelijkerwijs een gebruikt onderdeel op afstand te kunnen beoordelen. Indien de klant niet het gevoel heeft deze beoordeling naar behoren te kunnen uitvoeren, raden wij af dit onderdeel te kopen. Uiteraard kan het onderdeel in onze loods ter plekke worden beoordeeld, er is dan echter geen sprake meer van “kopen op afstand”.

NB. Wij verkopen geen defecte of zwaar versleten onderdelen.

Speciaal bestelde onderdelen
Alle onderdelen waarbij bij het uitchecken de vermelding “low stock” wordt aangegeven. Deze onderdelen worden speciaal op klantenorder besteld.

Overige Onderdelen
Alle onderdelen waarbij in de webwinkel is aangegeven dat HONDA4.nl geen retouren accepteert.


ENGLISH VERSION

This document contains all conditions for shipping and returns.
Please print and read this text before ordering form HONDA4.nl.
You will be prompted to agree to these terms. By ordering you agree to these terms.

Shipping Shipping method
We ship by using the services of TNT Post or DPD. We have contracted TNT Postand DPD for all our shipments. For shipping we have to invoice 21% VAT, which is included in the calculated shipping cost in the web-software. Almost every shipment carries a Track&Trace code, so at any time we will know exactly where the shipment is. Shipments outside the EU are not subject to VAT.

Shipping moment
As soon as your payment is visible in our bank-account, we will ship your order. That is, if we don’t need to back-order a part of your order.

Partial Shipments
If there is an unacceptable delay in your order, because one or more parts are not on stock, we can do a partial delivery. We will contact you before we do this. A partial delivery must of course be useful. There is no use in shipping 3 sets of piston rings, and having to wait for the fourth set. A partial delivery will like this will not speedup your project.

Returns
In some cases one or more parts need to be returned. It is always better to contact us first, before you return any parts. If you return parts please use the following address:

HONDA4.nl
Enkweg 26
7384 CR POSTERENK
Netherlands

Included in any return shipment we need a copy of the original invoice, and a note with your comments of why you return the part. A copy of our e-mail exchange is accepted as a note. Any shipment not accompanied with documentation can and will not be processed by us. NB. If you wish your part to be credited, include full banking information for crediting.

Shipping damage
If a part appears to be defective or broken, it can be returned to HONDA4.nl. HONDA4.nl will credit the shipping cost, and sent you a new replacement part.

Wrong parts
If parts were delivered wrongly (that is: we shipped the wrong parts), these parts can be sent back. All shipping cost will be credited by HONDA4.nl. Also, we will sent you the correct parts.

Wrong Ordered
Of course there is always a possibility that you ordered the wrong parts. Or maybe you ordered the wrong number of parts. These parts can also be returned, and will be credited after we have checked them. Shipping cost however is to be payed by the customer.

No-motivation-return (Right-to-Return)
If after all you do not need the product, it can be sent back within 10 working days after delivery. The day of delivery is defined by the Track&Trace code (3SYCEE9******): TNT website will provide the delivery date using this code. The product(s) are to be returned to HONDA4.nl in their original, unopened, undamaged packaging. After receipt and check HONDA4.nl will credit the total amount of the parts excluding any shipping cost. All cost of returning the parts to HONDA4.nl are to be payed by the customer. (If your shipment has no Track&Trace code, the period for returns is 15 days after shipping-date).

EXCEPTIONS OF Right-to-Return

Electrical Parts
No electrical parts can be sent back.

New/mounted parts
New parts that have been mounted These are parts that were bought at HONDA4.nl, and were mounted (once or more) on the customers motorcycle or sub-parts of the motorcycle.

Used Parts
All used parts cannot be returned to HONDA4.nl. When requested HONDA4.nl will provide all the necessary information to judge the condition of the part remotely. If the customer does not feel he can judge the part given the information, HONDA4.nl strongly suggests NOT to buy the part. Of course there is always the possibility to judge the part in our shop.

Emphasis: HONDA4.nl does not sell bad or heavily worn used parts. We have a 30 year of SOHC/4 experience, and we would not sell a used part that we would not fit in our own motorcycles.

Specially ordered parts
All parts that show the remark “low stock” during checkout. These parts will be ordered specially on customer order.

Other Parts
All parts that we have specifically commented in our web shop having a non-return policy.


Version history
(version 1.0 d.d. 2009-12-07) First edition
(version 1.1 d.d. 2013-09-12) Changed 19% VAT to 21% VAT